Maandelijks archief: september 2014

Vraag naar ICT professionals neemt sterk toe

Het gaat goed in de ICT sector. De vraag naar ICT professionals neemt dit jaar en de komende jaren tot 2019 stevig toe!  De vraag naar ICT personeel wordt vooral aangedreven door een versnelling van technologische ontwikkelingen.

Yacht meldde reeds na afloop van het eerste kwartaal: “Dankzij Het Nieuwe Werken is de vraag naar slimme ICT’ers groot. Vooral op het gebied van cloud computing, veilige draadloze netwerken en bring your own device.” Het aantal vacatures voor ICT professionals is dan ook het eerste kwartaal met 19% gegroeid. Softwareontwikkelaars zijn het meeste in trek.

Vorige maand meldde Robert Walters in zijn European Job Index: “Door de grotere economische stabiliteit en het groeiende vertrouwen van ondernemers is er over de gehele linie een toenemende vraag naar IT-professionals.”

En begin deze maand meldt het UWV: “Het aantal vacatures in de ICT sector komt dit jaar naar verwachting uit op 34.000 stuks, 20% meer dan in 2013.” Ook voor de komende jaren ziet de arbeidsmarkt er voor ICT-professionals rooskleurig uit. Het UWV verwacht dat het aantal vacatures in de sector de komende jaren groeit tot 37.000 vacatures per jaar.

In het UWV-rapport staat de verwachting dat het aantal banen in de ICT sector tot 2015 stabiel zal blijven en daarna met 2% (ca. 6.000 banen) licht zal stijgen. In 2019 zijn er dan 288.000 banen. Relatief gezien zal de groei van het aantal banen voor zelfstandigen (zzp’ers) groter (7%) zijn dan de groei van het aantal banen van werknemers (1%).

Een andere interessante waarneming van de ICT-sector betreft het hoge aantal beroepen op hoger (HBO) en wetenschappelijk (WO) niveau. Het aandeel van deze groep is bijna twee keer zo groot als het gemiddelde voor Nederland (60 procent t.o.v. 31 procent). Het beroep informatieanalist, systeemanalist c.q. programmeur (op HBO-niveau) vormt met 58.000 werkzame personen de grootste groep.

Ook qua leeftijdsopbouw kent de ICT sector een werknemerspopulatie die aanzienlijk afwijkt van het Nederlandse gemiddelde. Er werken vooral meer 25- tot 44-jarigen. Er werken veel meer mannen dan vrouwen. Bijna drie kwart van de werkenden is man en iets meer dan een kwart is vrouw. Het aantal werkende mannen is de afgelopen jaren gestegen met 1% terwijl het aantal werkende vrouwen met 3% is gedaald.

Door de snelle technologische ontwikkelingen is er sprake van grote veranderingen in beroepen, in het functiehuis en in de gevraagde competenties. Er ontstaat meer behoefte aan mensen met een HBO-achtergrond, terwijl het aantal banen op MBO-niveau stevig krimpt. Tegelijkertijd is de beweging op MBO-1 en MBO-2 niveau zichtbaar naar combinatiefuncties, waarin ICT een rol speelt: zogenoemde zorgfuncties met een ICT-component. Deze kandidaten moeten over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden beschikken.

De totale instroom van ICT studenten stijgt. Dat betreft vooral het hoger en wetenschappelijk ICT onderwijs. Verklaringen hiervoor zijn de goede loopbaanperspectieven in de ICT sector en een verbeterd imago. Het aantal inschrijvingen voor HBO ICT onderwijs nadert de 10.000. Alles bij elkaar (zie UWV-rapport) blijf het aanbod achter bij de vraag: het aantal moeilijk vervulbare vacatures gaat oplopen van 7.500 in 2011 tot 15.000, misschien zelfs 20.000 in 2017.

Beroepen die in 2014, maar ook in 2018 krapte vertonen zijn: ontwerper industriële automatisering, developer/programmeur (o.a. Java, .Net, scripttalen) op HBO- en WO-niveau, technische specialist, tester, webdeveloper, digital media specialist, accountmanager, business analist (op het gebied van het datawarehouse), project manager en security-specialist. Op MBO-niveau ziet UWV – mede gelet op de verschuivingen in de beroepenstructuur – geen krapte. Wel zijn er landelijk bezien goede perspectieven voor de kwalificaties netwerkbeheerder, ICT beheerder en applicatieontwikkelaar.

Tenslotte ziet UWV de arbeidsmarktperspectieven vooral zonnig in voor werknemers in de Randstad en de Regio Eindhoven.

Het antwoord op bovenstaande uitdaging wordt weer heel snel ‘war on talent’ genoemd. Natuurlijk gaat er weer jacht gemaakt worden op talent dat elders aan het werk is. Maar ook moet serieus aandacht worden gegeven aan herscholing van de vele werklozen (ook van HBO-niveau en hoger) ongeacht leeftijd en/of geslacht. Tenslotte zullen goed opgeleide migranten ons moeten helpen het tekort aan te vullen en onze economie een nieuwe ‘boost‘ te geven. Als de werknemer niet naar het werk komt, dan gaat het werk naar de werknemer toe… in Oekraïne, India, China enzovoorts.

Mijn unieke aanpak

De zomervakantie is achter de rug. Een vreemde zomer – die zomer van 2014. Begin juni publiceerde de Commissie monitoring Talent naar de top onder leiding van Gerdi Verbeet de Monitor Talent naar de top 2013. Drie maanden later – begin september – publiceert prof.dr. Mijntje Lückerath haar jaarlijkse Nederlandse Female Board Index 2014. En wat blijkt? Er gebeurt nauwelijks wat. Op welk gebied? Op de deelname van vrouwen op leidinggevende posities. Ik denk daarover na. Juist omdat ik meen dat meer vrouwelijk talent in de top van bedrijfsleven, politiek en wetenschap aantoonbaar bijdraagt aan een betere wereld. Op dit moment gebeuren interessante dingen om mij heen en die wil ik graag met je delen.

Hier is mijn verhaal

Het afgelopen jaar heb ik gewerkt aan een programma dat vrouwelijk talent helpt om hun eigen doelen te realiseren en hun talenten volledig te benutten. Mijn aanpak bestaat uit een verbazingwekkend snelwerkende combinatie van concepten en gereedschappen die ik meteen kan toepassen op een specifieke situatie waarin vrouwen én mannen zich bevinden. Mijn achtergrond – jarenlange marketing & sales ervaring binnen internationale ondernemingen (25+ jaar) plus eigen ondernemerschap (15+ jaar) – heeft mij er toe gebracht om echt iets speciaals in elkaar te zetten dat direct toepasbaar is op het oplossen van de grote uitdagingen waar vooral talentvolle vrouwen mee worstelen – individueel of in teamverband. 

De meeste mannen en vrouwen zijn zich onvoldoende bewust dat er andere wegen zijn om hun doelen te bereiken, waarbij pijn zoveel mogelijk vermeden kan worden. En eigenlijk is er niet meer voor nodig dan een verandering in je eigen mindset en in je eigen gedrag & houding om tot verrassende resultaten en voordelen te komen.

De basis van mijn unieke aanpak is gebaseerd op de volgende drie stappen:

  1. Bewustwording van de kracht die vrijkomt door het veranderen van je eigen mindset
  2. Bewustwording van hoe het voelt om je anders te gedragen
  3. Door dit op een consistente wijze samen te brengen zal je nieuwe gedrag tot verrassende resultaten leiden.

Dit wil ik je graag aanbieden

Omdat ik zoveel mogelijk mensen met mijn nieuwe programma wil laten kennismaken, bied ik elke maand een drietal tijdslots in mijn agenda aan om mijn werkelijk inspirerende programma met je door te nemen. Mijn email campagne in de week van 9 september heeft ruim 80 verzoeken om een kosteloos introductiegesprek opgeleverd. En een veelvoud daarvan aan bemoedigende en stimulerende reacties! Het toont aan dat de boodschap duidelijk is en de behoefte groot. Ik geef de tijdslots weg op basis van “wie het eerst komt, het eerst maalt”. Als je inderdaad door mij in 20-30 minuten wilt worden ingewijd in mijn unieke programma, stuur mij dan een e-mail om een datum/tijd vast te leggen. Het wordt beslist een inspirerend gesprek, dat beloof ik!

Na afloop van ons gesprek laat ik je achter met een heldere notie:

  • Waarom vrouwen op leidinggevende posities een aanwinst zijn
  • Wat de beste aanpak is om snel resultaat te halen
  • Hoe je precies dát positieve resultaat binnenhaalt in jouw organisatie
  • De volgende concrete stap die je kunt uitvoeren na ons gesprek zodat je direct resultaten kunt scoren.

Ik vind het leuk om dit met jou te doen (of met iemand anders die jij goed kent; deel dit bericht dus gerust met anderen) en ik wil je vast hartelijk danken dat je de tijd wilt nemen om kennis te maken met mijn nieuwe programma. Hoe meer mensen ik hiermee kennis kan laten maken, hoe beter. Laat mij weten of je kampt met een heuse uitdaging die om een goede en snelle oplossing vraagt.

Ik hoop van je te horen!

Hartelijke groet van Robert Vos                                                                 

P.S. Ik geloof sterk in de onverbrekelijke samenhang tussen vrouw en man. Ik geloof sterk in hun complementariteit. Vrouw en man zullen samen de uitdagingen waarvoor zij staan moeten oplossen. Dit programma beperkt zich dus niet tot vrouwen!

Leuk streven, maar vrouwen willen niet!

De nieuwste Nederlandse Female Board Index van prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers is weer verschenen. Mijntje Lückerath is hoogleraar Corporate Governance aan TIAS School for Business and Society. Zij laat sinds 2007 het verloop zien in het aandeel vrouwen in Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.

Met invoering van de Wet bestuur en toezicht per 1 januari 2013, wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van zetels over mannen en vrouwen binnen het bestuur en de raad van commissarissen van grote B.V.’s en N.V.’s. Uit de nieuwe regelgeving volgt dat er gestreefd dient te worden naar een zetelverdeling waarbij ten minste 30% van de zetels van het bestuur én van de raad van commissarissen samen door vrouwen wordt bezet vóór 1 januari 2016. We hebben dus nog ruim een jaar te gaan…

Maar een sanctiemaatregel ontbreekt. Indien de bovenstaande ratio’s niet worden behaald, dan dient in de jaarrekening uitgelegd te worden waarom deze ratio’s niet worden gehaald en welke acties worden ondernomen om wel tot een evenwichtige verdeling te komen (comply or explain).

En waar staan we nu (peildatum: 31 augustus 2014)? Wolters Kluwer voldoet als enige onderneming aan het streefgetal van 30% vrouwen in zowel Raad van Bestuur als Raad van Commissarissen. Nog steeds hebben 30 van de 87 onderzochte beursfondsen geen vrouw in de RvB of RvC.

Top 10 van 87 beursbedrijven
Aantal vrouwen in raden van bestuur en commissarissen
1. Unilever 5 van de 13 leden
2. Wolters Kluwer 3 van de 8 leden
3. Snowworld 1 van de 3 leden
4. Ordina 2 van de 6 leden
4. Wessanen 2 van de 6 leden
6. PostNL 3 van de 9 leden
7. DSM 4 van de 12 leden
8. TomTom 3 van de 10 leden
8. Reed Elsevier 3 van de 10 leden
8. AkzoNobel 3 van de 10 leden

Het aandeel vrouwen in Raden van Commissarissen is gestegen van 17,5% in 2013 naar 19,5%. Het aandeel vrouwelijke bestuurders laat dit jaar een lichte stijging zien van 4,7% in 2013 naar 6,0% nu. Die gewenste 30% (waarom geen 50% trouwens?) gaan we in dit tempo bereiken in 2058 of later.

Om het nog even wat beter in perspectief te plaatsen: tegenover 354 mannelijke commissarissen staan slechts 86 vrouwelijke commissarissen. Tegenover 205 mannelijke bestuurders staan slechts 13 vrouwelijke bestuurders.

Flop 10 van 87 beursbedrijven
Aantal vrouwen in raden van bestuur en commissarissen
78. ASMI 0 van de 7 leden
78 Accell 0 van de 7 leden
80. AFC Ajax 0 van de 8 leden
80. Exact 0 van de 8 leden
80. Corio 0 van de 8 leden
83. Vopak 0 van de 9 leden
83. Corbion 0 van de 9 leden
83. Oci 0 van de 9 leden
86. Boskalis 0 van de 10 leden
86. Fugro 0 van de 10 leden

Zowel McKinsey & Company als KPMG hebben al enige jaren kristalhelder aangetoond dat de business case bestaat. De business case om te streven naar evenwichtige Raden van Commissarissen en van Bestuur. Dergelijke ondernemingen presteren beter in termen van duurzame winsten, zij ondernemen maatschappelijker verantwoord en zij hebben een grotere aantrekkingskracht voor talent. Pure winst – een “no-brainer”. En het levert een aangenamer en beter wereldbeeld op.

Wat houdt ons tegen? Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Er is vrouwelijk talent genoeg. Universiteiten leveren tegenwoordig meer vrouwelijke dan mannelijke afgestudeerden af. Uit verschillende onderzoeken blijken er veel oorzaken te kunnen worden aangewezen. Om er slechts een paar te noemen: mannen zijn zich niet altijd op het juiste moment bewust van het vrouwelijk talent om hen heen en kiezen dus voor “meer van hetzelfde: een man”. Vrouwen zijn vaak te bescheiden of te weinig zelfverzekerd om zich op het juiste moment aan te bieden voor een executive managementpositie. Mannen zouden dus bewuster meer ruimte kunnen geven aan vrouwelijk talent en vrouwen zouden wel eens wat meer mogen “durven”. En dan lijkt daar ook nog de atypische Nederlandse deeltijdcultuur te spelen.

Anders dan de titel van deze blog doet vermoeden, willen vrouwen wel degelijk plaats nemen in een Raad van Bestuur en/of Commissarissen! Wij hebben een programma ontwikkeld dat ondernemers, overheidsorganisaties en wetenschappelijke instellingen helpt om meer vrouwen te laten doorstromen naar de top. Meten en toekijken (comply or explain) is prima, maar zet geen zoden aan de dijk. Er zal een werkelijk veranderingsprogramma moeten worden gestart dat binnen drie jaar effect sorteert. In 2017 en dus niet pas in 2058. Neem maar eens contact op met ondergetekende als u daarover meer wilt weten.