Maandelijks archief: mei 2016

Natuurlijk komt daar een vrouw tussen!

Op mijn blog artikel van 27 april jl. met de titel “Hier komt geen vrouw tussen” kwam via LinkedIn een leuke reactie binnen van een van mijn zakenrelaties: “Beste Robert, de strekking van je blog onderschrijf ik. Alleen bij de rugby foto moest ik even lachen. Hij lijkt heel toepasselijk. Echter, bij de rugby jeugd spelen jongens en meiden heel lang samen in gemengde teams. En die rugby meiden in het team van mijn zoon, staan er tussen als volwaardige spelers!” Ik was duidelijk bevooroordeeld en onwetend over jeugd rugby. De foto van deze mannelijke sport (dacht ik) onderstreepte zo mooi de titel. Ik vind het geweldig dat de jeugd mixed rugby speelt! En dat die meiden hun “mannetje” staan, geloof ik onmiddellijk. Natuurlijk komt daar een vrouw tussen!

In mijn netwerk kom ik regelmatig terugkerende belangstelling tegen voor de bekende acht eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen Covey. Zelf sprak hij over “habits of highly effective people”: gewone mensen konden volgens hem dus ook over deze eigenschappen beschikken. De eerste zeven eigenschappen publiceerde hij in 1989; de achtste eigenschap publiceerde hij veel later – in 2004 – en staat voor: “Find your voice and inspire others to find theirs”. In 2008 (vier jaar voor zijn ongelukkig overlijden) komt hij tot een ware synthese in zijn Whole-Person Paradigm, waarin hij Body, Heart, Mind en Spirit heel mooi samenbrengt tot de competenties “to live, to love, to learn, and to leave a legacy”. Het lijkt logisch dat vooral vrouwen zich voelen aangesproken, terwijl Covey’s beroemde acht eigenschappen toch voortkomen uit een onbewust mannelijke wereld.

In het kader van effectieve eigenschappen kwam ik onlangs een interessante LinkedIn bijdrage tegen van de hand van Joshua Miller, een Amerikaanse creatieve leider en executive coach. Hij (!) richt zich nadrukkelijk tot vrouwen, tot zelfbewuste vrouwen. Van zijn bijdrage volgt hieronder een vrije vertaling. Het oorspronkelijke artikel vind je hier.

Zelfbewuste vrouwen

Een van de belangrijkste eigenschappen waarover de hedendaagse vrouw mag beschikken is zelfvertrouwen. Echter, recent onderzoek laat zien dat zelfvertrouwen niet zo gemeengoed is onder vrouwen als het wel lijkt te zijn onder mannen. Of het nu gaat om “leaning in” of boven het maaiveld uitsteken – er zijn 10 eigenschappen die zelfbewuste vrouwen gemeen hebben en duidelijk uitstralen.

The question isn’t who is going to let me; it’s who is going to stop me. – Ayn Rand

“Heb wat meer zelfvertrouwen!” is iets dat we allemaal wel eens in ons leven hebben gehoord, maar helaas is dat niet iets dat je makkelijk online kunt vinden en de volgende dag aan je deur kunt laten bezorgen. Aan de ene kant is zelfvertrouwen lastig te verkrijgen, aan de andere kant als je het eenmaal hebt, dan voelt dat buitengewoon!

Wat is zelfvertrouwen?

Zelfvertrouwen is weten waar je goed in bent, weten welke waarde je toevoegt en je zodanig gedragen dit bij anderen helder en duidelijk binnenkomt. Het is niet gelijk aan geluk en het heeft niets te maken met de genen van je ouders. Het is uitsluitend en alleen het resultaat van de gedachten die jij over jezelf koestert en de daaropvolgende acties die jij neemt. Het heeft niets te maken met jouw vermogen om ergens succesvol in te zijn maar alles met jouw geloof ín jouw vermogen om ergens succesvol in te zijn.

Wat is zelfvertrouwen niet?

F_ck die onzekerheidOm mee te beginnen: arrogant zijn, wat doorgaans inhoudt dat jij gelooft dat je op een bepaald gebied beter bent dan je feitelijk bent. Of lage eigenwaarde wat inhoudt dat jij gelooft dat je minder waardevol bent dan je feitelijk bent. Vreneli Stadelmaier schreef daar een zeer lezenswaardig boek over: “F*ck die onzekerheid” (Prometeus, 2014). Zij gaat daarin uitgebreid in op het zogenoemde “imposter syndrome”.

Om een zelfbewuste vrouw kun je niet heen. Zij lijken het allemaal te “hebben”. Zij blijven kalm onder druk en misschien nog wel het belangrijkste: zij zijn zich ten volle bewust van hun eigenwaarde en stralen dat uit. In zijn opiniestuk noteert Joshua Miller de volgende 10 eigenschappen die zelfbewuste vrouwen gemeen hebben en duidelijk uitstralen:

  1. Zij concentreren zich op hun eigen sterktes. Zelfbewuste vrouwen (zoals alle mensen) herkennen hiaten in hun vaardigheden en werken bewust aan het dichten daarvan. Zij verbeteren zichzelf voortdurend zonder uit het oog te verliezen welke vaardigheden hen op hun huidige positie hebben gebracht. Dat zijn hun sterktes.
  1. Zij houden zich niet bezig met roddelen. Zelfbewuste vrouwen praten niet over ander vrouwen. Zij praten over hun doelen, plannen en aspiraties. Zij herkennen het belang van de genuanceerde mening.
  2. Zij houden hun zelfzorgzaamheid hoog in het vaandel. Zelfbewuste vrouwen weten dat zij zoveel mogelijk voor zichzelf moeten zorgen en hun best doen. Zij hechten aan een gezonde werk/privé balans: goed en gezond eten, voldoende tijd nemen om te slapen en de eer opstrijken voor een succesvol volbrachte opdracht.
  1. Zij zijn niet bang voor hun ultieme doel. Wetten en regels zijn intussen significant gewijzigd. De geschiedenis heeft de weg geplaveid voor onze hedendaagse vrouwen om hun eigen ultieme doel na te streven. Onverschrokken en gepassioneerd gaat zij dan ook op haar eigen levensdoel af en wil dat graag delen met anderen.
  1. Zij laten het maatschappelijke beeld van de “perfecte vrouw” voor wat het is. Voor een zelfbewuste vrouw is de “perfecte vrouw” een vrouw die zichzelf ziet zoals ze echt is en niet is en dat complete beeld van zichzelf omarmt. Zij weet dat zij zichzelf niet hoeft te verbeteren of iets aan zichzelf te veranderen tenzij zij dat zelf wil.
  1. Zij begrijpen dat “nee zeggen” kracht uitstraalt. Zelfbewuste vrouwen gaan geen afspraken aan die zij niet kunnen nakomen en zij maken geen loze beloften. Zij zeggen gewoon “nee”. Omdat zij haar eigenwaarde volledig begrijpt, zal zij zich slechts committeren aan zaken die op een lijn staan met haar overtuigingen, waarden, passies en interesses. Zaken die voor haar voor de volle 100% van belang zijn.
  1. Zij weten wanneer zij om hulp moeten vragen. Dit is een kritische succesfactor! Deze vrouwen weten dat alles in je eentje proberen te bereiken gewoon een onmogelijke opgave is. Zelfbewuste vrouwen voelen zich helemaal niet bedreigd of gekleineerd door hulp te vragen van anderen. Net zoals een CEO over een volledig team beschikt om hem/haar bij te staan bij de dagelijkse werkzaamheden, zo beschikken zelfbewuste vrouwen over een groep mensen die klaar staat om haar meteen te helpen.
  1. Zij zijn meester van hun eigen gevoelens. Ongeacht de omstandigheden streven zelfbewuste vrouwen er naar om hun eigen gevoelens te begrijpen en er de enige bezitter van te zijn. Om welke emoties het ook gaat, zij gaan ze niet uit de weg en gaan er op natuurlijke wijze mee om. Zij nemen de kans te baat om zichzelf helder en duidelijk uit te drukken zonder anderen de schuld te geven en stellen meteen vast of zij goed zijn begrepen.
  1. Zij verspillen geen tijd aan zich zorgen maken over alles en nog wat.Tijd is kostbaar. Dus tijd besteden aan triviale zaken zoals “wat-als”, “dat zou eigenlijk moeten” en “dat had misschien zo gekund” is voor zelfbewuste vrouwen niet zo zinvol. Hun energie wordt besteed aan het “hier-en-nu”.
  1. Zij zien falen niet als het einde maar eerder als het begin. Zelfbewuste vrouwen zijn meestal degene die je kunnen vertellen hoe vaak Linda de Mol, Neelie Kroes en Connie Palmen hebben gefaald alvorens zij succes hadden. Zij erkennen dat er op het pad naar succes altijd obstakels liggen. Zij benaderen die obstakels met de comfortabele wetenschap dat het succes aan de andere kant ligt te wachten.

Afsluitende gedachten

Natuurlijk, als je op een bepaald gebied zeer bekwaam bent, dan kan dat geweldig helpen om je gevoel voor eigenwaarde een “boost” te geven. Het verkrijgen van meer zelfvertrouwen is ook geen kwestie van “alles-of-niets”. Iemand die absoluut geen enkele competentie bezit op een bepaald gebied, kan nog steeds over een imponerende dosis zelfvertrouwen beschikken. Rewiring BrainsRecent hersenonderzoek laat zien dat het opnieuw bedraden van onze hersenen mogelijk is door de wijze waarop wij denken en ons  gedragen te veranderen. Het komt feitelijk neer op jouw vermogen om een nieuwe vaardigheid te leren, nieuwe kennis op te doen of zelfs om hulp te vragen bij het beter begrijpen van een onderwerp of een vraagstuk. Er is niets mis om te erkennen dat je niet alles weet. Net te doen alsof je wel alles weet, vormt geen enkele bijdrage aan het verhogen van jouw zelfvertrouwen. Integendeel.

In mijn praktijk voor management training en coaching zijn dit precies de zaken waar het om draait: bewustwording van de zaken waar je goed in bent, bewustwording van de dingen waar je heilig in gelooft of waarvan je heilig bent overtuigd en bewustwording van je eigen gedrag en houding. Uiteindelijk ontdek je wie je bent en wie je eigenlijk wilt zijn. En dat werkt sterk positief door op je eigen zelfvertrouwen. Bel of mail mij maar eens voor een oriënterend en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Vrijheid in Verbondenheid

Vrijheid geef je doorElke Bevrijdingsdag komt die vraag weer bij mij naar boven: wat is vrijheid eigenlijk? Dat ik kan denken wat ík wil? Dat ik mijn mening kan uiten als ík dat wil? Dat ik kan aanraken en voelen wat ík wil? Dat ik kan eten en drinken wat ík wil? Dat ik kan zeggen wat ík wil? Dat ik kan doen wat ík wil? Dat ik mijzelf kan toe-eigenen wat ík wil? Dat ik iemand kan kwetsen als ík dat wil? Dat ik onze Koning, onze minister-president of onze directeur – of JOU – kan beledigen als ík dat wil? En natuurlijk zonder enig nadelig gevolg – voor mij wel te verstaan! Is dat vrijheid? Is vrijheid zo onbeperkt als ik het hier op schrijf?

Natuurlijk mag ik denken wat ik wil. En ik mag dat nog opschrijven ook. Dít is mijn mening en die mag ik uiten. Maar mag ik dan die beeldschone, mijn wellust opwekkende jonge vrouw aanraken, haar borsten betasten omdat ík dat nu eenmaal wil? Natuurlijk niet, hoor ik je meteen uitroepen. Mijn moeder voedde mij op met het besef dat zo’n aanraking niet fatsoenlijk, niet geoorloofd is. Zij liet mij kennismaken met bepaalde grenzen. Zij schepte mijn bordje op en gaf aan dat ik het vlees niet van het bordje van mijn zus mocht jatten. Mijn Oma bad zelfs voor het eten: “Lieve Heer, ik houd het kort, anders stelen ze het eten van mijn bord.” Zelfs de Almachtige was bij tijd en wijle niet bij machte om ons in het gareel te houden.

Aan tafel werd gesproken door vader en moeder en de kinderen luisterden. Slechts op uitdrukkelijk verzoek – als het woord tot ons werd gericht – dan mocht ik als kind iets zeggen. Anno 2016 kwetteren mijn kleinkinderen heerlijk mee aan tafel wanneer het hen uitkomt. Leuk. En toch zorgen we ervoor dat er geen “onvertogen” woorden over tafel gaan. Wat voor woorden waren dat ook alweer? Bijvoorbeeld: wij gebruiken geen scheldwoorden. Wij proberen “de bal” te spelen in plaats van “de man”. Het gaat in zo’n gesprek meer om de inhoud dan om de boodschapper. We hebben een gesprek – een dialoog, waarin wij naar elkaar luisteren, elkaar proberen te begrijpen en van elkaar leren. Win-win.

 

Als we aan tafel zitten om te eten, dan zitten wij aan tafel om te eten. We hebben afgesproken met elkaar dat we dan geen andere dingen doen dan gezellig eten, drinken en een leuk gesprek voeren. Geen smartphones op tafel, geen krant (wat was dát ook alweer?) en we doen geen spelletjes. We doen niet wat we op dat moment misschien zouden willen. We hebben afgesproken dat we met elkaar eten, drinken en een leuk gesprek voeren. Je kunt niet altijd doen waar je zin in hebt.

Als mijn echtgenoot moe is, dan doe ik de afwas. Inderdaad, wij hebben gekozen om geen vaatwasser in huis te nemen. Vaak doen we de afwas samen, soms doe ik het alleen. En als mijn vrouw even geen zin in seks heeft, dan zegt ze dat en dan respecteer ik dat (slik!). Ik doe niet altijd waar ík zin in heb als het de ander even niet uitkomt of als we samen iets anders hebben afgesproken. In “iets met elkaar afspreken” zit iets van normbesef; een waarde die zodanig belangrijk is dat je daar naar handelt. Je houdt je aan een afspraak – aan elke afspraak die je hebt gemaakt!

Dat geldt bijvoorbeeld ook in het sociaaleconomische verkeer als we het over bezit hebben. Pijnlijk onderwerp… Je blijft met je handen van andermans bezittingen af. En dan heb ik het niet alleen over materie: geld, huizen, boten, auto’s en dergelijke. Maar ook over mijn en jouw lichaam. Lichamelijke integriteit is een groot goed. Je blijft met je handen van mijn lijf af! Ik zal het wat minder persoonlijk maken: je blijft met je handen van vrouwen en meisjes af. Merkwaardig dat ik mijn voorlaatste zin moet wijzigen omdat het bijna altijd om grote hoeveelheden testosteron gaat voor wie die boodschap is bedoeld. Jongens en mannen lijken vaak geen boodschap te hebben aan de lichamelijke integriteit van vrouwen en meisjes: “Ze zegt wel ‘nee!’, maar ze bedoelt natuurlijk ‘ja’. Kijk maar hoe uitdagend ze gekleed gaat.” Daarom hebben twee van de drie (jonge) vrouwen last van seksuele intimidatie op onze Nederlandse kantoren. À propos: op die kantoren zijn weinig asielzoekers te bekennen…! En op mijn netvlies staan nog steeds die testosteronbommen uit Steenbergen gebrand, die scandeerden “daar moet een piemel in!”

Go Fuck YourselfDan komen we terecht bij “het verworven recht” om mensen te mogen kwetsen. Hoge bomen vangen veel wind en daar moeten ze tegen kunnen. Cabaret en satire – de moderne weergaven van de middeleeuwse hofnar – zijn nog steeds en terecht bedoeld om door middel van scherpe humor “de macht” uit te dagen, hun eventuele “corruptie” bloot te leggen én aan de kaak te stellen. Ook in dit geval moet je de bal spelen en meteen blootleggen dat de ander zich niet aan “de afspraken”, zich niet aan onze universele waarden en zich dus niet aan onze normen houdt. Zo iemand mag je, moet je zelfs “ten val brengen”. Dat wil zeggen: voor de rechter slepen. Dat laat meteen en onomwonden zien dat er dus wel degelijk een recht bestaat om je “gekwetst te voelen”. In zo’n geval laat je je gekwetste gevoel duidelijk blijken aan de ander: “Jan, als jij dat en dat zegt of zus en zo doet, dan voel ik mij op een zeer vervelende manier geraakt, gekwetst. Ik weet niet wat jij hiermee wilt bereiken, maar ik voel een knoop in mijn maag en ik slaap gewoon ronduit slecht door dit gedrag van jou. Zou jij daarmee onmiddellijk willen stoppen alsjeblieft?”

Als zo’n gesprek – eventueel in geval van hardhorend-heid na enige herhalingen – niets oplevert, dan is escalatie op zijn plaats. In het ultieme geval is daarvoor in onze rechtsstaat de rechter bedoeld. De ongenuanceerde ophef en opwinding rondom aangespannen rechtszaken tegen bijvoorbeeld Wilders, Böhmermann en Umar komen mij dan ook naïef en vreemd voor. “Minder, minder Marokkanen”, “Pedofiel en Geitenneuker” en “Go fuck yourself” kunnen als kwetsend worden ervaren door bepaalde doelgroepen of personen. En dan kan een gang naar de rechter logisch zijn. Of dat in Turkije een gang is naar “de onafhankelijke rechter” is natuurlijk een geheel ander verhaal. Daar gaat het hier even niet om.

Business Conduct GuidelinesIn de tijd dat ik bij ’s werelds grootste computer-fabrikant IBM werkte, moest ik met regelmaat de zogenoemde “Business Conduct Guidelines” lezen en ondertekenen. Opdat ik goed begreep op welke ethische gronden de leiding van IBM zaken wenste te doen in binnen- en buitenland. Het beledigen van onze directeur viel niet onder de getolereerde gedragsregels en leidde tot een tweeseconden gesprek met je leidinggevende gevolgd door je laatste gang naar de uitgang van het bedrijf: “You’re fired!” Er waren namelijk volop andere wegen om je ongenoegen over bepaalde zaken binnen dat bedrijf aanhangig te maken. Aanbevelingen van de werkvloer werden zeer gewaardeerd en de leiding deed daar ook iets mee. En anders had je natuurlijk altijd de vrijheid om een andere werkgever te kiezen

KeuzevrijheidKijk, dat is vrijheid! De vrijheid om volledig autonoom zelf keuzes te kunnen maken. In de eerste plaats ben je daarbij verantwoording verschuldigd aan jezelf en in de tweede plaats aan de mensen om je heen. Mensen waarmee jij – al dan niet graag – in verbinding staat. Je partner, je kinderen en kleinkinderen, je vrienden en vriendinnen, je buurt- en stadgenoten, je collega’s, je medewerkers, je leidinggevende(n), enzovoorts. Jouw vrijheid wordt beperkt door de vrijheid van hen waarmee je in verbinding staat. Zelfs door de vrijheid van mensen waarmee je niet direct of zichtbaar in verbinding staat – gewoon je medemens! Die vrijheid-in-verbondenheid beperkt wellicht de wijze waarop jij je emoties kunt en wilt uiten. Misschien is het eerdere voorbeeld (ga het gesprek, de dialoog aan) wel beter dan meteen de al dan niet rijdende rechter er bij te halen.

Life beginsKijk, da’s vrijheid. Dan blijkt een gesprek met een Syrische vluchteling plotseling van enorme waarde, een geweldige belevenis die iets toevoegt aan jouw eigen belevingswereld. Voor die vrijheid heeft de generatie van mijn ouders gevochten. Ik hoop dat we blijven begrijpen waar het eigenlijk omgaat. Het gaat niet om vervreemding van elkaar en terug kruipen in je eigen afgesloten comfort zone. Uiteindelijk gaat het om het “goede leven”, om vrijheid-in-verbondenheid met je medemens. Succes en heel veel plezier – ook buiten je comfort zone!