Maandelijks archief: juli 2021

Een inclusief leider past empathie en cultureel bewustzijn toe om bruggen te slaan tussen wat ons verdeelt

Dit is de zesde in een serie van tien blogs die gaat over inclusief leiderschap. Daarbij ligt de focus op genderdiversiteit. Niets weerhoudt de lezer om dit uit te breiden naar elk ander aspect van diversiteit.

Nu de zomervakantie voor de deur staat, beveel ik vooral onze leidinggevende mannen aan om mijn boek Fiftyfifty: een stappenplan om de doorstroom van vrouwen naar de top te bevorderen te lezen. Naast paperback is het ook beschikbaar als e-book.

De vraag is of je wilt dat vrouwen zich aanpassen aan onze huidige dominant masculiene organisaties of dat onze CEO nu besluit om de organisatie aan te passen aan alle mensen die er werken: een inclusieve organisatie onder inclusief leiderschap.

CEO, it’s your call to fix either the women, or the system!

Een leider die nog onbewust van zijn mannelijke exclusiviteit geniet, gaat culturele en genderverschillen uit de weg. Het thema diversiteit en inclusie interesseert hem zelfs helemaal niet. Hij werkt met heldere stereotypen over mensen uit zogenoemde “minderheidsgroepen”. Herkenbaar?

Een leider die zich inmiddels bewust is van zijn mannelijke exclusiviteit, zal de gelijkwaardigheid en overeenkomsten van alle culturen benadrukken. Hij zal de verschillen zelfs vieren om daarmee het beperkte culturele bewustzijn te maskeren. Hij biedt voor 75 procent van zijn tijd ruimte aan de zorg van en bezorgdheid over vrouwelijke medewerkers.

Een leider die bewust diversiteit én inclusie nastreeft, overbrugt met gemak culturele scheidslijnen. Hij leeft mee, waardeert en begrijpt de geschiedenis, de gevoelens en de perspectieven van mensen uit achtergestelde groepen. Hij leest zich in over verschillende culturele ervaringen en probeert daar aan deel te nemen.

Fiftyfifty

In mijn boek Fiftyfifty besteed ik in hoofdstuk 9 onder de titel “Vrouwen en mannen coachen” veel aandacht aan de eigen profilering en zichtbaarheid, aan zelfreflectie en zelfinzicht om je eigen kracht als inclusief leider te leren kennen en toe te passen.

Deze blog is een zeer vrije bewerking van een artikel in Harvard Business Review.