Vraag naar ICT professionals neemt sterk toe

Het gaat goed in de ICT sector. De vraag naar ICT professionals neemt dit jaar en de komende jaren tot 2019 stevig toe!  De vraag naar ICT personeel wordt vooral aangedreven door een versnelling van technologische ontwikkelingen.

Yacht meldde reeds na afloop van het eerste kwartaal: “Dankzij Het Nieuwe Werken is de vraag naar slimme ICT’ers groot. Vooral op het gebied van cloud computing, veilige draadloze netwerken en bring your own device.” Het aantal vacatures voor ICT professionals is dan ook het eerste kwartaal met 19% gegroeid. Softwareontwikkelaars zijn het meeste in trek.

Vorige maand meldde Robert Walters in zijn European Job Index: “Door de grotere economische stabiliteit en het groeiende vertrouwen van ondernemers is er over de gehele linie een toenemende vraag naar IT-professionals.”

En begin deze maand meldt het UWV: “Het aantal vacatures in de ICT sector komt dit jaar naar verwachting uit op 34.000 stuks, 20% meer dan in 2013.” Ook voor de komende jaren ziet de arbeidsmarkt er voor ICT-professionals rooskleurig uit. Het UWV verwacht dat het aantal vacatures in de sector de komende jaren groeit tot 37.000 vacatures per jaar.

In het UWV-rapport staat de verwachting dat het aantal banen in de ICT sector tot 2015 stabiel zal blijven en daarna met 2% (ca. 6.000 banen) licht zal stijgen. In 2019 zijn er dan 288.000 banen. Relatief gezien zal de groei van het aantal banen voor zelfstandigen (zzp’ers) groter (7%) zijn dan de groei van het aantal banen van werknemers (1%).

Een andere interessante waarneming van de ICT-sector betreft het hoge aantal beroepen op hoger (HBO) en wetenschappelijk (WO) niveau. Het aandeel van deze groep is bijna twee keer zo groot als het gemiddelde voor Nederland (60 procent t.o.v. 31 procent). Het beroep informatieanalist, systeemanalist c.q. programmeur (op HBO-niveau) vormt met 58.000 werkzame personen de grootste groep.

Ook qua leeftijdsopbouw kent de ICT sector een werknemerspopulatie die aanzienlijk afwijkt van het Nederlandse gemiddelde. Er werken vooral meer 25- tot 44-jarigen. Er werken veel meer mannen dan vrouwen. Bijna drie kwart van de werkenden is man en iets meer dan een kwart is vrouw. Het aantal werkende mannen is de afgelopen jaren gestegen met 1% terwijl het aantal werkende vrouwen met 3% is gedaald.

Door de snelle technologische ontwikkelingen is er sprake van grote veranderingen in beroepen, in het functiehuis en in de gevraagde competenties. Er ontstaat meer behoefte aan mensen met een HBO-achtergrond, terwijl het aantal banen op MBO-niveau stevig krimpt. Tegelijkertijd is de beweging op MBO-1 en MBO-2 niveau zichtbaar naar combinatiefuncties, waarin ICT een rol speelt: zogenoemde zorgfuncties met een ICT-component. Deze kandidaten moeten over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden beschikken.

De totale instroom van ICT studenten stijgt. Dat betreft vooral het hoger en wetenschappelijk ICT onderwijs. Verklaringen hiervoor zijn de goede loopbaanperspectieven in de ICT sector en een verbeterd imago. Het aantal inschrijvingen voor HBO ICT onderwijs nadert de 10.000. Alles bij elkaar (zie UWV-rapport) blijf het aanbod achter bij de vraag: het aantal moeilijk vervulbare vacatures gaat oplopen van 7.500 in 2011 tot 15.000, misschien zelfs 20.000 in 2017.

Beroepen die in 2014, maar ook in 2018 krapte vertonen zijn: ontwerper industriële automatisering, developer/programmeur (o.a. Java, .Net, scripttalen) op HBO- en WO-niveau, technische specialist, tester, webdeveloper, digital media specialist, accountmanager, business analist (op het gebied van het datawarehouse), project manager en security-specialist. Op MBO-niveau ziet UWV – mede gelet op de verschuivingen in de beroepenstructuur – geen krapte. Wel zijn er landelijk bezien goede perspectieven voor de kwalificaties netwerkbeheerder, ICT beheerder en applicatieontwikkelaar.

Tenslotte ziet UWV de arbeidsmarktperspectieven vooral zonnig in voor werknemers in de Randstad en de Regio Eindhoven.

Het antwoord op bovenstaande uitdaging wordt weer heel snel ‘war on talent’ genoemd. Natuurlijk gaat er weer jacht gemaakt worden op talent dat elders aan het werk is. Maar ook moet serieus aandacht worden gegeven aan herscholing van de vele werklozen (ook van HBO-niveau en hoger) ongeacht leeftijd en/of geslacht. Tenslotte zullen goed opgeleide migranten ons moeten helpen het tekort aan te vullen en onze economie een nieuwe ‘boost‘ te geven. Als de werknemer niet naar het werk komt, dan gaat het werk naar de werknemer toe… in Oekraïne, India, China enzovoorts.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.