Tag archieven: #leiderschap

Wordt Fiftyfifty het Managementboek van het Jaar 2022?

Ik heb leuk nieuws vandaag: mijn boek ‘Fiftyfifty’ staat op de longlist voor het Managementboek van het Jaar 2022.

Fiftyfifty bevat een stappenplan voor het bevorderen van de doorstroom van vrouwen naar de top. Dit concrete stappenplan stelt elke organisatie in staat om binnen vijf jaar tenminste 50 procent vrouwen op elk management niveau te hebben tot en met het bestuur. Dit thema is nu erg actueel.

Het stappenplan is toepasbaar in het gehele Nederlandse bedrijfsleven, zowel de centrale als de lokale overheid en in de wetenschap (bijvoorbeeld op onze universiteiten).

Pak gerust de telefoon en bel mij op 0653377126. Of stuur een emailbericht naar robert.vos@rovos.nl als je met mij wilt overleggen hoe ook jouw organisatie maximaal inclusief kan worden.

Kijk ook op https://managementboek.nl/longlist om de complete longlist te zien.

#mgtboek2022

Een inclusief leider probeert het onbekende en onbeminde te begrijpen

Dit is de negende in een serie van tien blogs die gaat over inclusief leiderschap. Daarbij ligt de focus op genderdiversiteit. Niets weerhoudt de lezer om dit uit te breiden naar elk ander aspect van diversiteit.

De vraag is of je wilt dat vrouwen zich aanpassen aan onze huidige dominant masculiene organisaties of dat onze CEO nu besluit om de organisatie aan te passen aan alle mensen die er werken: een inclusieve organisatie onder inclusief leiderschap.

CEO, it’s your call to fix either the women, or the system!

Een leider die nog onbewust van zijn mannelijke exclusiviteit geniet, overschat individuele kennis en handhaaft een gebrekkig, kortzichtig en stereotype begrip van mensen uit achtergestelde bevolkingsgroepen, inclusief vrouwen. Herkenbaar?

Een leider die zich inmiddels bewust is van zijn mannelijke exclusiviteit, herkent zijn leerachterstand en is gemotiveerd om zich verder te ontwikkelen. Hij stelt wel vragen, maar vooralsnog met de bedoeling om vooraf bepaalde ideeën en gedachten te bevestigen.

De inclusieve leider die bewust diversiteit én inclusie nastreeft, is bijzonder nieuwsgierig naar “de ander”, naar jou en zichzelf. Hij moedigt divergerend denken én een leven lang leren aan. Hij geeft vorm aan oordeelsvrij leren door middel van vragen en actief luisteren in de omgang met vrouwelijke leidinggevenden en medewerkers.

Fiftyfifty

In mijn boek Fiftyfifty: een stappenplan voor het bevorderen van de doorstroom van vrouwen naar de top beschrijf ik in hoofdstuk 8 onder de titel “Het management-developmentprogramma herzien” hoe het vinden van de balans tussen mannelijke en vrouwelijke stijlen van leidinggeven bijdraagt aan een inclusieve organisatie. Het een is niet beter dan het ander; diversiteit en inclusie creëren een fantastische synergie. Merkbaar tot in de “bottom line”.

In hoofdstuk 9 onder de titel “Vrouwen en mannen coachen” besteed ik veel aandacht aan de eigen profilering en zichtbaarheid, aan zelfreflectie en zelfinzicht om je eigen kracht als inclusief leider te leren kennen en toe te passen. En daarmee “de ander” onbevangen en zonder angst tegemoet te treden.

Deze blog is een zeer vrije bewerking van een artikel in Harvard Business Review.

Fifty-fifty, klinkt eerlijk toch?

Wat zouden wij – in dit geval jij en ik – kunnen doen om de gerechtvaardigde, maar vooral ook maatschappelijk verantwoorde en zelfs profijtelijke wens van inclusie en diversiteit te realiseren in korte tijd? Zeg binnen vijf jaar. Veel programma’s op het gebied van inclusie en diversiteit bestaan al. Of bestonden en hebben inmiddels gefrustreerd de pijp aan Maarten (weer een man) gegeven. Dus waarom opnieuw aandacht voor dit onderwerp?

12,4 is het percentage vrouwelijke bestuurders

Terwijl de meerderheid van de hedendaagse bestuurders zegt het belang van diversiteit en inclusie te onderschrijven, voegen veel organisaties nog steeds onvoldoende de daad bij het woord. Er zijn vele voorbeelden te geven waarin toch altijd weer onbewust de “kloon” van de veelal witte mannelijke opdrachtgever wordt gezocht. De getoonde cijfers komen uit prof. Mijntje Lückerath’s Dutch Female Board Index 2020. Dus dáárom opnieuw aandacht voor het onderwerp inclusie én diversiteit: hoe herstellen we dat?

29,5 is het percentage vrouwelijke commissarissen

Op 20 september 2014 hield Emma Watson – bekend als Hermelien Griffel in de Harry Potter films – een inspirerende toespraak voor de Verenigde Naties onder het motto “He for She[sv1] ”. Zij raakte mij met de volgende passage: “Als mannen niet agressief hoeven te zijn om geaccepteerd te worden, zullen vrouwen zich niet gedwongen voelen om onderdanig te zijn. Als mannen geen macht hoeven uit te oefenen, dan hoeven vrouwen zich niet aan hun macht te onderwerpen. Zowel mannen als vrouwen moeten zich vrij voelen om gevoelig te zijn. Zowel mannen als vrouwen moeten zich vrij voelen om sterk te zijn… Het wordt tijd dat we allemaal gender in een spectrum zien en niet als twee tegengestelde idealen. Als we stoppen met elkaar te definiëren door wat we niet zijn en onszelf gaan definiëren door wat we wel zijn – kunnen we allemaal vrijer zijn en dit is waar “He for She” over gaat. Het gaat over vrijheid.”

Ik heb mij door Emma Watson laten inspireren om mijn boek Fifty-fifty daadwerkelijk te realiseren.

De boekpresentatie staat gepland op of rond 8 maart a.s. – wereldvrouwendag 2021.