Categoriearchief: Management Training

Voor nieuw benoemde managers

Hoe herken je slechte leiders?

Het is belangrijk om je te realiseren dat als iemand een leiderschapspositie bezet dat niet automatisch betekent dat hij/zij daarmee meteen een leider is. Anders gezegd: “not all leaders are created equal”. Het probleem waaronder veel organisaties lijden is een herkenningsprobleem – het lijkt erop dat zij niet in staat zijn om goede leiders te onderscheiden van slechte leiders. In dit artikel zal ik aangeven hoe je slechte leiders kunt herkennen aan de hand van een aantal symptomen c.q. eigenschappen. Het lijken open deuren, maar toch wordt er in de dagelijkse praktijk vaak overheen gekeken. Misschien worden deze symptomen zelfs genegeerd. Slecht leiderschap is slecht voor de eigen organisatie, dus hier is je kans het te herkennen en er vervolgens snel vanaf te komen.

Als het in jouw bedrijf lastig blijkt te zijn om slechte leiders te herkennen of er lijkt een tekort te zijn aan leiders, dan heeft testen weinig zin. Je hebt dan geen testprobleem, maar een leiderschapsprobleem. Een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van leiderschap is het creëren van meer en betere leiders. Peter Drucker zei het zo: “There is no success without a successor.”

Dus als je toch wilt testen, ga dan gerust je gang. Wij beschikken over een uitstekende test (CLS360), maar wellicht is het even praktisch, accuraat en doelmatig om goed te letten op de volgende 15 symptomen. Als in jouw bedrijf leiders aanwezig zijn die deze symptomen niet begrijpen, dan zou ik voorstellen om hen niet te testen, hen niet op je lijstje MT2020 te zetten en hen zeker niet te promoveren – in plaats daarvan zou je moeten overwegen om ze te trainen & coachen of te ontslaan.

 1. Leiders die “het” niet zien, zullen het nooit vinden: Leiders zonder visie zullen falen. Leiders zonder visie zijn niet om hun teams te inspireren, motiveren naar betere prestaties of duurzame meerwaarde te creëren. Een slechte visie, tunnelvisie, een wispelturige visie of een niet-bestaande visie brengen leiders ten val. Het is dé taak van een leider om zijn organisatie op te lijnen rondom een heldere en bereikbare visie. Dat gaat niet werken in een team waar de blinde andere blinden leidt.
 2. Als leiders falen om zichzelf te leiden: Een leider die gebrek toont aan karakter of integriteit zal de tand des tijds niet doorstaan. Het maakt niet uit hoe intelligent, aardig of overtuigend een persoon is en hoeveel gezond verstand hij/zij heeft, als zij gevoelig zijn voor het rationaliseren van hun niet-ethische gedrag vanwege huidige of toekomstige behoeften dan zullen zij ten prooi vallen aan hun eigen ondergang. Optiek boven ethiek is geen succesformule.
 3. Doe mee of zwijg: Niets getuigt meer van slecht leiderschap dan een gebrek aan prestaties. Niemand is perfect, maar leiders die bij voortduring falen zijn geen leiders hoezeer je ook zou wensen dat zij dat wel zijn. Hoewel resultaten uit het verleden ook hier geen garantie zijn voor de toekomst, moet een langdurig track-record van succes niet worden onderschat. Iemand die op een consistente wijze het ene succes aan het andere rijgt heeft meer kans op succes in de toekomst dan iemand die dat verleden niet heeft. Onthoudt dus dat nog niet bewezen leiderschap een zeker risico inhoudt! Slimme bedrijven herkennen potentieel, maar belonen de gerealiseerde prestatie.
 4. Pas op voor de ‘betweter’: De beste leiders zijn zich pijnlijk bewust van hoeveel zij niet weten. Zij hebben niet de behoefte om het slimste jongetje/meisje van de klas te zijn. Zij kennen het onstuitbare verlangen om van anderen te leren. Leiders die niet zelf groeien in hun baan kunnen geen leiding geven aan een groeiende onderneming. Een van de kenmerken van grote leiders is hun onverzadigbare nieuwsgierigheid. Als een leider niet extreem benieuwd is naar elk aspect van hun organisatie dan vormen zich donkere wolken aan de horizon.
 5. Als er een ernstig falen moet worden gecommuniceerd: Als leiders voortdurend in verwarring worden gebracht door diegenen die het maar niet willen begrijpen dan is er sprake van zowel een leiderschap- als een communicatieprobleem. Een leider met gebrekkige communicatievaardigheden is geen lang leven beschoren. Grote leiders kunnen doelmatig communiceren ongeacht het medium, het publiek en de omgeving. Zij zijn actieve luisteraars, snelle denkers en zij weten precies wanneer zij iemand moeten bellen, afpoeieren of de telefoon uitzetten.
 6. De wereld draait om hen: Als leiders het concept van “je eigen belang ondergeschikt maken aan dat van de onderneming” niet begrijpen, dan zullen zij nooit het vertrouwen en de loyaliteit winnen van degenen die zij leiden. Elke leider is slechts zo goed als zijn/haar team hem/haar toestaat hen te leiden. Een overdosis aan ego, trots en arrogantie vertegenwoordigt geen positieve leiderschapskenmerken. Echte leiders nemen zelf de schuld op zich en geven de eer van het succes aan hun medewerkers – niet andersom. Om een lang verhaal kort te maken: als een leider een motie van wantrouwen ontvangt van zijn medewerkers… game over!
 7. Zing samen een lied: hoewel je de woorden liefde en leiderschap zelden in een en dezelfde zin zult aantreffen, kan ik u verzekeren dat echt groot leiderschap zelden kan bestaan zonder dat liefde aanwezig is en wordt gepraktiseerd. In feite, als je onderzoek doet naar falend leiderschap, dan stuit je vaak op gebrek aan liefde, misplaatste liefde of misleide liefde als voorname, zo niet de voornaamste reden van het falen. Empathie, nederigheid en vriendelijkheid zijn tekenen van sterk leiderschap – niet van zwakte.
 8. “One size fits all” stijl van leidinggeven: De beste leiders zijn fluïde en flexibel in hun benadering. Zij begrijpen de kracht van en de noodzaak tot contextueel leiderschap. “My way or the highway” stijlen van leidinggeven doen het niet zo goed meer in de hedendaagse wereld. Zo’n stijl resulteert in een gebroken cultuur en uiteindelijk in een niet-productieve organisatie. Alleen leiders die snel de onderhanden situatie doorzien en hun leiderschapsstijl daarop aanpassen zullen op de langere termijn successen boeken. Denk in termen van delen in plaats van bezit, in overgave in plaats van ‘control’ en samenwerken in plaats van dicteren.
 9. Gebrek aan focus: Leiderschap gaat minder over balanceren en meer over prioriteren. De meeste leiders zijn meedogenloos in hun streven naar focus. Leiders die focus en aandacht voor details missen waarmee zij het verschil kunnen maken en hun mensen op juiste wijze kunnen inzetten zullen verdwijnen. Leiders die niet doelbewust optreden en niet gefocust zijn falen zelf en daarmee (helaas) hun team. Leiders die discipline ontberen geven het verkeerde voorbeeld en houden teveel ballen in de lucht. Organisaties lopen groot risico als hun leider focus verliest. Intenties moet op één lijn staan met resultaten; pas dan kun je over doelmatig leiderschap praten.
 10. Dood door ‘comfort zone’: De beste organisaties verslaan hun concurrenten met de blik op de toekomst en de beste leiders begrijpen hoe je vooruit de toekomst in beweegt. Leiders die tevreden zijn met de status quo of die zich meer bezig houden met overleven dan groeien, gaan het op de lange termijn niet maken. De beste leiders zijn gefocust op het in goede banen leiden van veranderingen en innovaties waarmee zij hun organisaties fris en fruitig, dynamisch en groeiend houden. Bottom line – leiders die een statisch bedrijf leiden zijn gedoemd te falen.
 11. Geen aandacht voor de consument: Leiders die niet goed zijn afgestemd op de markt zullen falen. Het is een bekend gezegde: als u niet goed zorgt voor uw klanten, dan zal een ander dat wel doen. Succesvolle leiders concentreren zich op de klantbeleving hetgeen leidt tot hogere klanttevredenheid en loyaliteit. De beste leiders vinden wegen om op een consistente wijze in contact te blijven met hun klanten en hen te betrekken bij hun innovatieve initiatieven. Als je op  enigerlei wijze je klanten negeert, onheus bejegent of op een andere wijze je klanten niet waardeert, dan zijn je dagen als leider geteld.
 12. Investeer in mensen: Leiders die niet gecommitteerd zijn om te investeren in de mensen die zij leiden zullen falen. De beste leiders ondersteunen hun team, maken deel uit van hun team, mentoren en coachen hun team; zij zorgen letterlijk goed voor hun team. Een leider die niet investeert in zijn mensen, beschikt niet langer over een team – althans geen doelmatig team. Ook hier past een oud gezegde: mensen maakt het niets uit hoeveel jij weet tot het moment dat zij weten hoeveel je om hen geeft – naar die woorden mag een leider leven.
 13. Het “R” woord: Echte leiders leggen rekenschap af. Zij geven niet de schuld aan anderen; zij eisen niet de eer op voor het succes van hun team en zij aanvaarden de verantwoordelijkheid als er tijdens hun wacht iets misgaat. En bovenal leggen zij rekenschap af aan hun team. Leiders die geen verantwoording afleggen aan hun mensen worden te zijner tijd ter verantwoording geroepen door hun team.
 14. Het is de cultuur, domoor: Hier luidt de les dat de bedrijfscultuur wel degelijk van belang is. Als je dit uit het oog verliest dan zullen alle inspanningen met betrekking tot talent initiatieven niet langer functioneel zijn voor zover ze al niet helemaal verloren gaan. Maar laat het ook niet los: creëer de bedrijfscultuur “by design”. De eerste stap naar een integere bedrijfscultuur houdt in dat je heel erg voorzichtig bent wie je toelaat tot je bedrijf. Mensen, hun karaktertrekken, gedrag, houding en werkethiek (of het gebrek daaraan) zijn besmettingshaarden. Dat kan zowel positief of negatief zijn – de keus is aan jou. Het oude gezegde “talent kweekt talent” is beslist waar, maar talent dat zich op één lijn stelt met de bedrijfscultuur zal beter presteren dan talent dat dit niet doet.
 15. Toon moed: Leiderschap zonder moed (managerial courage) is een farce. Het gaat hier niet om arrogantie of bravoure, maar om echte moed. Het vereist moed om van de norm af te wijken, om de status quo uit te dagen, om nieuwe kansen te zoeken, om verliesgevende activiteiten los te snijden, om moeilijke beslissingen te nemen, om te luisteren in plaats van te praten, om je fouten toe te geven, om de fouten van anderen te vergeven, om niet toe te staan dat fouten je gedrevenheid verminderen, om het op te nemen voor mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen en om trouw te blijven aan je eigen kernwaarden. Niets van dit alles kun je doen zonder moed. Moed is de overtuigingskracht om het juiste te doen – juist als het makkelijker lijkt om alleen de dingen goed te doen.

De moraal van dit verhaal is dat leiders eerlijk behoren te zijn, dat zij aantoonbare successen hebben gerealiseerd en dat zij over uitmuntende communicatieve vaardigheden beschikken. Zij leggen de nadruk op degenen die zij leiden, zijn fluïde in hun benadering, zijn bijna laser gefocust en zijn gericht op actie. ROVOS Management kan je hierbij behulpzaam zijn.

Dit artikel is grotendeels gebaseerd op een publicatie door Mike Myatt, CEO van N2Growth. Het bronmateriaal kan hier worden gevonden.

Nonleadership

Waarom willen we het hebben over nonleadership, ook wel aangeduid met vermijdende leiderschapsstijl? Niet alleen omdat wij al geruime tijd de symptomen ervan zien, maar tegenwoordig ook steeds vaker leiden, pardon: lijden onder de effecten ervan. Het vermijden van zijn verantwoordelijkheden als leidinggevende zien wij steeds vaker binnen de politiek optreden, maar ook in het bedrijfsleven en de wetenschap sluipt deze leiderschapsstijl er steeds vaker in. Beter begrijpen wat vermijdend leiderschap is, kan ons helpen om er zo snel mogelijk vanaf te komen.

CLS360Als uitgangspunt gebruik ik het hier eerder besproken leiderschap circumplex. Het menselijk interpersoonlijk gedrag bestaat uit vele tegenpolen en vertoont een cirkelvorm, geordend rond twee hoofdfactoren die worden weergegeven als twee assen. De verticale as betreft de oriëntatie op resultaat: boven helder resultaat, onder passief of geen resultaat. De horizontale as betreft de oriëntatie op de medewerkers: rechts middenin in de groep medewerkers; links afgewend van de medewerkers of conflictzoekend. Dit circumplex werd ontworpen door een aantal onderzoekers (Rouckhout & De Fruyt) naar leiderschap.

In wetenschappelijk onderzoek, verricht door o.a. Bass & Avolio (2000) wordt vaak naar de vermijdende leiderschapsstijlen verwezen in termen als passief leiderschap, laissez-faire of de passieve variant van management by exception. Bij deze laatste vorm grijpt een leider te laat in – zeker in de ogen van zijn medewerkers – op momenten dat de problemen al ernstig zijn.

Vermijdend LeiderschapIk volg in dit artikel een nieuwe visuele voorstelling op basis van de bevindingen van de Vrije Universiteit van Amsterdam (Redeker & De Vries, 2008) waarbij de vermijdende leiderschapsstijl wordt onderverdeeld in twee leiderschapsstijlen namelijk:

 • De teruggetrokken stijl
 • De wantrouwende stijl

De teruggetrokken stijl

Deze stijl wordt sterk gekenmerkt afwezigheid en besluiteloosheid – zowel persoonlijk al professioneel. Medewerkers komen al snel tot de conclusie dat de leidinggevende geen enkele ambitie en een gebrek aan interesse heeft. Vanzelfsprekend leidt deze stijl tot demotivatie van de medewerkers, die zich steeds meer verlaten en verloren voelen.

De volgende kernbegrippen horen bij de teruggetrokken stijl van “leidinggeven”:

 • Te lang laten oplopen van spanningen en problemen
 • Niet beschikbaar zijn: medewerkers aan hun lot overlaten
 • Uitdagingen uit de weg gaan
 • Te weinig tijd om “leiding te geven” aan zijn medewerkers.

De wantrouwende stijl

De leider die zich van deze stijl bedient, grijpt te laat in bij conflicten in de groep of bij operationele problemen. Deze leider is vaak wantrouwend jegens de motieven van medewerkers. De leider die deze stijl hanteert aarzelt en is onduidelijk over wat hij wil en de te volgen richting.

Bij de wantrouwende stijl van leidinggeven horen de volgende kernbegrippen:

 • Onduidelijke standpunten en verborgen bedoelingen
 • Snel en negatief beoordelen van anderen
 • Besluiteloos en angstig
 • Belangrijke informatie achterhouden.

Eén van de primaire verantwoordelijkheden van leiderschap is het creëren van meer en betere leiders. De grote management goeroe Peter Drucker zei: “There is no success without a successor”. Houdt dus het management potentieel binnen uw bedrijf goed in de gaten. Naast het vaststellen van zogenoemde DISC scores of het uitvoeren van een Circumplex Leadership Scan 360° (CLS360) is een gezonde waarneming en beoordeling van uw management potentiele medewerkers van even groot belang. In een volgend blog-artikel zal ik aandacht besteden aan een 15-tal symptomen die u als een early warning system mag gebruiken.

De snelste oplossing om van een vermijdend leider af te komen is onmiddellijke vervanging. Vervang deze nonleaders door gekwalificeerde vrouwen of gekwalificeerde mannen. Juist het toevoegen van competente vrouwen aan een tot dus ver hoofdzakelijk of uitsluitend mannelijk management team zal direct vruchten afwerpen.

Voor de goede orde: in sommige situaties kan vermijdend leiderschap goed uitpakken – mits goed en tijdig gecompenseerd door andere leiderschapsstijlen. We spreken dan over situationeel leiderschap. Oplettendheid van management en medewerkers én Raden van Toezicht of Commissarissen blijft echter van het grootste belang.

 

 

Is Management Training verspilling van geld en tijd?

U kent het wel: u heeft net uw beste professional benoemd tot manager;  bij voorkeur van de afdeling waar zij – ik steek mijn voorkeur voor vrouwelijke leidinggevenden niet onder stoelen of banken – eerder deel vanuit maakte. En dan hoor je soms de verzuchting: “We zijn een uitmuntende professional armer en een slechte manager rijker.”

Management is een vak. Leidinggeven is een vak. De een doet dat beter dan de ander. De een is een natuurtalent, de ander moet cursussen en trainingen volgen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat opleiden loont – voor werknemer én werkgever.

Een goed beginpunt is het leren kennen van de fundamenten van het vak Management. Om die reden beveel ik altijd aan om eerst een goed boek op dit gebied te lezen, bijvoorbeeld  “The First-Time Manager” van Loren Belker en Gary Topchik. Dit boek behandelt alle aspecten van het management vak. Vervolgens is het goed om zo snel mogelijk een driedaagse management training te volgen zoals die in dit land volop worden aangeboden door o.m. Business School Nederland (BSN), IBO Business School, Avans+ opleidingen en andere bekende vaderlandse management training instituten.

Management opleidingen die voornamelijk bestaan uit lezingen (hoorcolleges) zullen overigens verschuiven naar het online kanaal. De kwaliteit van online management trainingen steekt nog wat mager af tegen de hiervoorgenoemde opleidingen, maar deze ontwikkeling is gezien de vele voordelen niet meer te stuiten.  MBA programma’s aan Nyenrode, Twente School of Management (TSM), Rotterdam School of Management (RSM) of TiasNimbas zijn natuurlijk erg gewild én kostbaar. Helaas blijken deelnemers slechts 10% te onthouden van wat ze in de klas of online hebben geleerd.

Organisaties die over eigen management development programma’s beschikken hebben natuurlijk het grote voordeel dat zij hun managers kunnen “vormen” naar de gewenste cultuur van de eigen organisatie. Gewenste waarden, normen en zakelijke gedragsregels kunnen nadrukkelijk worden meegenomen in zo’n opleidingsprogramma. Dergelijke programma’s worden wel populair aangeduid met “blauw spuiten” of elke andere gewenste company color.

Toch wees McKinsey&Company eerder dit jaar op vier belangrijke manco’s in de meeste management development programma’s:

 1. Voorbijgaan aan ‘context’
 2. Reflectie loskoppelen van werkelijk werk
 3. Onderschatten van mentaliteit
 4. Falen bij het meten van de resultaten

Voorbijgaan aan ‘context’

Een briljante leider in een gegeven situatie hoeft niet per definitie te excelleren in een andere situatie. Vergelijk bondscoach Louis van Gaal tijdens het WK 2014 met de clubcoach Louis van Gaal bij Manchester United. Te veel management trainingen berusten op het principe dat ‘one size fits all’. Stel daarom de eenvoudige vraag: “Waar is deze management training precies voor bedoeld?”. Als het gaat om het ondersteunen van een op acquisitie gebaseerde groeistrategie, dan gaat het om de vorming van managers die boordevol ideeën zitten en die in staat zijn om winstrategieën te ontwikkelen voor het binnenhalen van nieuwe klanten. Focus op twee of drie kerncompetenties in plaats van lange lijsten met competenties en ‘corporate values’.

Reflectie loskoppelen van werkelijk werk

Management development programma’s vragen vaak aan de manager-in-spé om zijn werk even los te laten en in de schoolbanken (on-site of off-site) plaats te nemen voor reflectie. De directe relatie met het werk is dan meteen zoek. De aanbeveling is even duidelijk als uitdagend: verbindt management training aan realistische on-the-job projecten die business impact hebben en het leereffect vergroten. Vaak werkt het beter door belangrijke business projecten tevens te zien als management training kansen en op die wijze management training te integreren in deze projecten.

Onderschatten van mentaliteit

Om een doelmatige manager te worden is vaak een verandering in gedrag en houding noodzakelijk. Communicatie en gedragsstijlen worden doorgaans als uitdaging (h)erkend. Deze uiterlijke persoonseigenschappen worden gedragen door dieper liggende innerlijke ‘eigenschappen’. Bewustwording van de eigen competenties, van de eigen waarden en normen en van ‘wie ben ik en wat wil ik eigenlijk?’ behoren onlosmakelijk tot de kritische succesfactoren voor de succesvolle en doelmatige manager en leider. Zowel de deelnemers als de programma trainers, de mentoren en de ‘bazen’ zijn vaak zeer terughoudend om dieper onder de huid te gaan. Zo klinkt bijvoorbeeld het aan de man brengen van deugden als delegeren en ‘empowerment’ als een goede zaak, maar dat gaat er niet in bij managers die een ‘controlling’ mentaliteit hebben. Hoewel sommige persoonseigenschappen wat lastiger zijn te veranderen (bijv. introversie versus extraversie) kunnen mensen wel degelijk hun manier om naar de wereld en hun eigen waarden te kijken veranderen met behulp van goede training én coaching.

Falen bij het meten van resultaten

Management trainers willen nog wel eens hun deelnemers gezellig bezig houden met interessante dingen in plaats van hen – soms hard – te confronteren met zichzelf. Veel verder dan het verplichte evaluatieformulier na afloop van de training komt het veelal niet. Onze benadering is gebaseerd op een zgn. Circumplex Leadership Scan 360° (CLS360) aan het begin van het programma gevolgd door een tweede CLS360 zes tot 12 maanden na afloop van het programma. In het kader van de gewenste transparantie kan het zeer effectief zijn als de directie meedoet en haar eigen CLS360 resultaten publiceert binnen de eigen organisatie.

ROVOS Management Training vindt in-house plaats en houdt zeer terdege rekening met de hiervoor door McKinsey&Company genoemde tekortkomingen. Vooraf aan de uitvoering van de training vindt een grondige intake plaats met de directie om gewenste houding & gedrag, kerncompetenties en kernwaarden boven water te krijgen. De genoemde CLS360 maakt deel uit van de complete management training. Omdat diversiteit in management teams een aantoonbare positieve bijdrage levert aan de bedrijfsresultaten, wordt door ROVOS Management Training bijzondere aandacht gegeven aan vrouwen op leidinggevende posities.

Neem vrijblijvend contact op met de heer Robert Vos, onze gepassioneerde management trainer, coach & counselor via (06) 53377126 of robert.vos@rovos.nl

Waarom Management Development Programma’s falen

Werkgevers hebben de afgelopen jaren stevig gesneden in de opleidingsuitgaven voor hun medewerkers. Uit onderzoek dat tweejaarlijks wordt uitgevoerd door organisatieadviesbureau Berenschot blijkt dat vergeleken met 2008 – toen de crisis begon – nu gemiddeld 20% minder wordt uitgegeven.  

Het gemiddelde gerealiseerde budget op het gebied van Management Development (MD) per deelnemer bedraagt thans slechts € 4.750 per jaar. Dit is ruim 12 procent minder dan het MD-budget dat in 2008 gemiddeld per MD-deelnemer werd uitgegeven en honderd euro minder dan wat de organisaties doorgaans begroten. De geplande MD-budgetten lijken wel weer wat te stijgen, maar daarmee ligt de aandacht die management training en ontwikkeling verdient nog steeds op een bedenkelijk laag niveau.

Uit onderzoek uitgevoerd door McKinsey & Company onder 500 Amerikaanse executives blijkt dat leadership development in hun top-3 prioriteitenlijst staat. Bijna twee derde van de respondenten plaatste leadership development zelfs bovenaan hun prioriteitenlijst en noemde het een punt van ernstige zorg.

Slechts 7% van de senior managers die werden ondervraagd door een UK business school denkt dat hun bedrijven op een doelmatige wijze global leaders ontwikkelen. Ongeveer 30% van Amerikaanse bedrijven geeft toe dat zij falen bij het binnenhalen van grote internationale kansen simpelweg omdat zij niet over voldoende leiders beschikken met de juiste competenties.

Het gaat niet alleen om voldoende capaciteit van management training en ontwikkeling maar ook om de juiste kwaliteit op de juiste plaats op het juiste moment. Noem het Just-In-Time Leadership Development.

McKinsey & Company noteerde vier veel voorkomende fouten, die je maar beter kunt vermijden als je sterker en vaardiger leiders wilt ontwikkelen. Het spaart bovendien tijd en geld en de moraal krijgt een boost.

 1. Geen aandacht voor de context
  Te vaak gaat management training & ontwikkeling uit van one size fits all. Belangrijker is wat je met een MD-programma wilt bereiken in de huidige situatie bij het huidige bedrijf. Wil het bedrijf groeien door middel van acquisities of juist door autonome groei? Dat vereist verschillende competenties. Ook is het zaak om niet met een waslijst aan competenties aan te komen, maar te concentreren op maximaal drie kerncompetenties.
 2. Reflectie loskoppelen van het echte werk
  Laat management training en ontwikkeling niet plaatsvinden op een externe locatie en/of helemaal losgeslagen van het echte dagelijkse werk. We weten allemaal dat we na een cursus – zelfs de duurste en allerbeste – bij terugkomst in het bedrijf slechts 10% blijken te hebben onthouden en dat we dan nog moeite hebben om dat te integreren in ons dagelijkse werk. Laat management training en ontwikkeling dus integraal plaatsvinden binnen lopende programma’s c.q. projecten.
 3. Onderschatten van mind-sets
  Om een doelmatige leider te kunnen worden, is heel vaak eigen gedragsverandering vereist. En dat betekent weer dat het nodig is om diep in het eigen bewustzijn én onderbewustzijn af te dalen. Hoe gedraag ik mij? Hoe kom ik over? Over welke competenties beschik ik werkelijk? Welke zou ik verder moeten ontwikkelen? Welke zaken zijn voor mij op dit moment van werkelijk belang? Welk waardensysteem (normen & waarden) hanteer ik? Wie ben ik? Wie wil ik eigenlijk zijn? Pas dan kan een leider doelmatig feedback geven en ontvangen.
 4. Falen om resultaten daadwerkelijk te meten
  Veel bedrijven verlenen lippendienst aan het belang van management training en ontwikkeling en vergeten vervolgens te meten wat het resultaat van deze inspanning is. De mate waarin een gewenste gedragsverandering daadwerkelijk heeft plaats gevonden kan goed worden gemeten door middel van een Circumplex Leadership Scan 360° (CLS360) bij aanvang van de training en vervolgens zes tot 12 maanden na voltooiing van de training.

Bedrijven kunnen deze veel voorkomende fouten in leadership development vermijden en de kans op succes aanmerkelijk vergroten door specifieke leiderschapskwaliteiten beter af te stemmen op de context; door leadership development integraal op te nemen in het echte werk; door zonder enige  terughoudendheid de mind-sets te onderzoeken die het huidige gedrag bepalen; en door de impact te meten zodat de verbeteringen in de loop van de tijd zichtbaar worden.

Neem voor meer informatie over management training en de CLS360 contact op met Robert Vos op zijn (06) 53377126 of via zijn e-mail robert.vos@rovos.nl.