Tag archieven: diversiteit

Het bevorderen van de doorstroom van vrouwen naar de top

In mijn boek Fiftyfifty, dat afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen op 8 maart aanstaande – Wereldvrouwendag 2021 – wordt gepubliceerd, heb ik een zestal Nederlandse directieleden en ondernemers geïnterviewd. Vier vrouwen en twee mannen. Keurig in lijn met het quotum in de herziene Wet bestuur en toezicht: een derde mannen en twee derde vrouwen.

Een van de vragen die ik aan alle zes deelnemers stelde, luidde:

“Welk advies zou je vrouwen willen geven die de top willen bereiken?”

Hier volgen hun antwoorden.

Laat alle schroom varen en ga ervoor!

Jullie kunnen alles doen wat jullie willen! Kijk naar rolmodellen. Zoek advies bij coaches en mentoren. Ga koffiedrinken met mensen die je graag verder willen helpen.

Stop met twijfelen. Stop met twijfelen aan jezelf. Werk aan je zelfvertrouwen. Toon lef, durf en ambitie. Ga ervoor!

Werk aan jezelf. Wees authentiek. Blijf bij je kern­waarden. Werk vanuit jouw passie. Blijf daaraan werken! Zoek een mentor. En ga in een bedrijf werken waarvan de kernwaarden sporen. Werk aan je eigen ver­haal. Maak je eigen boodschap. Dat leidt tot inspiratie. Van jezelf en van anderen. Op de lange termijn. Want een bedrijf is bovenal een verzameling van mensen. Alles is met alles, iedereen is met iedereen verbonden. Dat blijkt ook tijdens deze coronacrisis.

Ontdek het belang van netwerken. Zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten. Ga naar relevante bij­eenkomsten, zoek relevante netwerken op. En besef dat netwerken vooral een werkwoord is.

Doe je best, werk hard. Wees daar waar de besluiten worden genomen. Wees minder bescheiden, kom uit je schulp. Werk aan jezelf. Werk wat meer aan je zelfpromotie. Dat mag best, ook in Nederland.

Je haalt het commentaar van de twee mannen er zo uit, toch? Of toch niet…

Vanaf 8 maart kun je mijn boek bestellen via de bekende kanalen.