Een inclusief leider durft risico’s te nemen, overwint zijn angst en onderneemt moedige acties

Dit is de vierde in een serie van tien blogs die gaat over inclusief leiderschap. Daarbij ligt de focus op genderdiversiteit. Niets weerhoudt de lezer om dit uit te breiden naar elk ander aspect van diversiteit.

De vraag is of je wilt dat vrouwen zich aanpassen aan onze huidige dominant masculiene organisaties of dat onze CEO nu besluit om de organisatie aan te passen aan alle mensen die er werken: een inclusieve organisatie onder inclusief leiderschap.

CEO, it’s your call to fix either the women, or the system!

Een leider die nog onbewust van zijn mannelijke exclusiviteit geniet, blijft zwijgen wanneer hij getuige is van onrechtvaardigheid, uitsluiting of ongelijkheid. Dat boezemt hem angst in en hij houdt zich overmatig bezig met zijn eigen risico’s Hij gaat actief uitdagende micro-agressies, vrouwonvriendelijk gedrag en racisme uit de weg. Voor hem bestaan deze gewoonweg niet. Herkenbaar?

Een leider die zich inmiddels bewust is van zijn mannelijke exclusiviteit, pakt micro-agressies aan wanneer daarom wordt gevraagd door vrouwen. Hij spreekt zich uit tegen onrecht, uitsluiting of ongelijkheid alleen als hij daarbij zelf geen persoonlijk risico loopt.

Een leider die bewust diversiteit én inclusie nastreeft, durft de waarheid tegen de macht uit te spreken (tegenmacht). Hij staat op wanneer vrouwen opzettelijk of onopzettelijk worden uitgesloten. Hij leunt naar voren om culturele en genderconflicten op te lossen, zelfs als het ongemakkelijk voelt.

Fiftyfifty

In mijn boek Fiftyfifty beschrijf ik een moedig en voortvarend stappenplan om binnen vijf jaar tot evenwichtig samengestelde besturen, directies en management teams te komen. Ik breek daarmee door alle tegenwerpingen heen, zoem in op de voordelen en laat mij inspireren door Emma Watson’s  ‘He for She’ programma.

He for She

Veel vrouwen én mannen krijgen hoop door deze aanpak. Het laat zien dat het werkelijk kan. Dat we kunnen gaan voor één ideaal: fiftyfifty en dat diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie onze nieuwe realiteit wordt. “Als we stoppen met elkaar te definiëren door wat we niet zijn en onszelf gaan definiëren door wat we wel zijn, kunnen we allemaal vrijer zijn.”

In hoofdstuk 9 van Fiftyfifty onder de titel “Vrouwen en mannen coachen” besteed ik veel aandacht aan de eigen profilering en zichtbaarheid, aan zelfreflectie en zelfinzicht om je eigen kracht als inclusief leider te leren kennen en toe te passen.

Deze blog is een zeer vrije bewerking van een artikel in Harvard Business Review.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.